STRAIPSNIAI

Kodėl taip, Ekscelencija Rimantai 2021-12-17

,,Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn“. (Lk 8,17)

 

Po Garliavos įvykių visas pasaulis skamba pedofilijos skandalais ne tik politikų, bet ir Dievo ,,tarnų" tarpe Romos Katalikų bažnyčioje. Juos dengia patys popiežiai. Vilkaviškio parapijos įvykiai tik tą patvirtina. To paties mėšlo rastume beveik visose jų bažnyčiose.

plačiau
ALVYDAS VEBERIS. VĖL NAUJI MESIJAI?

Panevėžyje pasirodė ,,gelbėtojai" kuriantys naują partiją. Vieni skęsta griebdamiesi paskutinio ,,šiaudo", kiti skuba užimti jų vietą.

Nesulaukę N.Metų trys ,,karaliai" (Saulius Skvernelis, Tomas Tomilinas, Linas Kukuraitis) keliauja per Lietuvą. Jie  kuklūs.  Be karūnų ir generolų antpečių, apsaugos ir tradicinių kostiumų su kaklaraiščiais.

plačiau
Alvydas Veberis. NAUJAMETINIAI KARALIAI

NAUJAMETINIAI KARALIAI KELIAUJA PER LIETUVĄ

 

Trims ,,karaliams" (politikieriams S.Skverneliui, T.Tomilinui, L.Kukuraičiui) ne gėda dubenėlyje dalinti senoliams išmaldos sriubą. Jie tuo net didžiuojasi.

plačiau
Alvydas Veberis. PELĖSIAI

Turbūt nieko nebestebina, kad gyvename paskutinėmis dienomis. Visi pabaigos ženklai sutampa su Kristaus išsakytais žodžiais. Tuomet apaštalai Kristaus klausė: ,,Pasakyk mums, koks tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas?  Kristus atsakė, žiūrėkite, kad niekas jūsų nesuklaidintų. Daug kas ateis prisidengę mano vardu ir sakys: , Aš Mesijas!- ir daugelį suklaidins’’.

plačiau
 KOVA UŽ UŽDANGOS

Geroji žinia kiekvienam, kuris nori gyventi. Būtina perskaityti. Bus daugiau naudos, nei gyventi nežinioje ir blaškytis, kaip nendrė vėjyje

Karas ir neramumai, smurtas ir žmogžudystės, badas ir skurdas, tornadai, potvyniai, žemės drebėjimai… Nieko naujo.
Vis dėlto šiandienos karta susiduria su naujais ir sudėtingais iššūkiais: aplinkosaugos problemomis, genetine inžinerija, klimato kaita, mitybos epidemijomis ir kt. Taip pat daugelis iš mūsų matome, kad mūsų visuomenė tolsta nuo pagrindinių moralinių vertybių.

plačiau
2021-11-30.  Alvydas Veberis.   Buvęs sportininkas tikisi teisingo teismo

,,Jei kas geležimi užmuštų žmogų, bus kaltinamas žmogžudyste

ir baudžiamas mirtimi“. (Biblija. Sk 35,16)

Daugelis žino, kad Lietuvos teismuose rasti Tiesą neįmanoma. Nebent pagal pažintis ar už kyšius. Ir tai, greičiau bus išteisintas nusikaltėlis nei teisusis, nes teisusis kyšių nedalija, o nusikaltėliai, norėdami išvengti bausmės, atiduoda ,,teisingumo“ vykdytojams už laisvę dideles pinigų sumas...

plačiau
MIRTIES BAUSMĖ
MIRTIES BAUSMĖ

MIRTIES BAUSMĖ

 

DIEVAS NIEKADA NĖRA  ATŠAUKĘS MIRTIES BAUSMĖS

 

https://www.facebook.com/Jarasvideo/videos/722622605373739

GLOBALISTŲ SIEKIAI

GLOBALISTŲ SIEKIAI

plačiau
Alvydas Veberis.  AR TAUTOS IŠLAIKYTINIAI  TAPO ORGANIZUOTA  BANDITŲ ŠAIKA ?

 

 

 

 

                       

Šventame Rašte-Biblijoje parašyta:

 

,,Jūs, teisėjai, ar sprendžiate teisingai? Ar teisingai teisiate žmones? Ne, jūs darote nedorybes širdyje, jūsų rankos smurtą sėja. Nedorėliai klysta nuo pat kūdikystės, nuo pat gimimo jie klaidžioja ir meluoja. Jų nuodai panašūs į gyvatės nuodus, kaip angies, kuri užsikemša ausis, kad negirdėtų labiausiai įgudusio kerėtojo balso. Dieve, sutrupink jiems dantis burnoje, Viešpatie, išdaužyk iltis jauniems liūtams! Tepradingsta jie kaip tekantis vanduo, tesulūžta jų strėlės, jiems betaikant. Teištyžta jie kaip sraigė, kaip ne laiku gimęs kūdikis te nemato saulės! Tenuneša juos audra greičiau, negu puodas pajus degančių erškėčių karštį. Teisusis džiaugsis, matydamas atpildą, nedorėlio krauju plausis sau kojas. Tada žmonės sakys: „Tikrai, atpildą gauna teisusis! Tikrai yra Dievas, teisėjas žemėje!” (Ps 58 ,1-11)

plačiau
Alvydas Veberis    TAUTOS TARNAI  (išlaikytiniai) TAIKIŲ ŽMONIŲ BALSO NEGIRDI. NEJAUGI TIK SMURTAS GALI PAVEIKTI JŲ PROTUS?

,,Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus“. (Biblija. Hbr 4 skyrelis,12 eilutė)

 

Marksizmo – leninizmo ideologas, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas, atkuriamojo Seimo Pirmininkas, muzikos akademijos profesorius V.Landsbergis,  tarptautinėje arenoje kursto aistras, kad reikia daugiau aukų ir kraujo. Pagal liudininkų parodymus, tai daryti skatino ne tik Lietuvoje, bet viešai ragino  Ukrainos, Baltarusijos liaudį. 

plačiau