STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. Liepsnos ,,Kryžių kalne

 

„Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.  Todėl...

plačiau
Alvydas Veberis  Šiaulių prokuroras Sigitas Dobiliauskas nusikaltėlių stogas?!

 

Stogu būti kriminaliniams nusikaltėliams yra viena, bet dengti nusikaltėlius, kurie spjauna Dievui į veidą, visai kas kita. Prokurorui Sigitui Dobiliauskui, atmetus mano prašymą nustatyti nusikaltėlius ir juos nubausti už vandalizmo aktą atliktą  ,,Kryžių kalne”, reiktų labai  susirūpinti.

plačiau
Alvydas Veberis  SAVI Į GATVĘ, SVETIMIEMS PILNAS IŠLAIKYMAS

 

Internetas pilnas aktyvių visuomenininkų pranešimų, dėl tautos išlaikytinių abejingumo savo piliečiams.

Talkinant Amerikos tironijai, Lietuvos parsidavėlių ,,šaika“ ne tik sugebėjo savo įstatymų galia išvaryti pusę Lietuvos piliečių  duoneliauti svetur, bet prisikvietę pabėgėlių (tiek iš Afrikos, Ukrainos...) nusisuko nuo savų,  kenkėjišku savo ,,darbu“

plačiau
Dievo Žodis - Pasaulio Šviesa


Nenuostabu, kad pastarosiomis dienomis ne tik Ukrainos dvasininkai, bet viso Pasulio tikintieji  sulaukia vieno svarbaus klausimo: "Kodėl Dievas mus taip baudžia"?

plačiau
Alvydas Veberis  VELNIAS ĮSISIAUTĖJO

VELNIAS ĮSISIAUTĖJO

Dievas Nojaus laikais sunaikino visą žmoniją, o dabar patys vieni kitus sunaikins. Tai akivaizdu. Šalia Ukrainos pavyzdys ne be Lietuvos konservatorių partijos pagalbos. Jie šaukia, kuo daugiau aukų ir kraujo! Maidaną visoje Ukrainoje! Karą galima laimėti karu! Savo pasiekė. Lavonai mėtosi gatvėse. Suspaudimas už aklą tikėjimą ir pasitikėjimą šėtono tarnais.

plačiau
Ramutė Vaitekūnienė  GAL PUTINAS AR LUKAŠENKA GERIAU UŽ LIETUVOS MARIONETES TARNAUJANČIAS SVETIMIEMS TIRONAMS?

Į dienos šviesą lenda visi ,,niekšelių“ norai ir užsakymai, padarant mane t.y. Ramutę Vaitekūnienę, netgi nepakaltinama.

2017m. Rimantas Pašakinskas, su 2 (dviem) gaujos nariais, atvažiavo prie mūsų arkinio sandėlio, nupjaustė spynas ir įsibrovė į sandėlio vidų. Tai pamačiusi, nuėjau pasiklausti, kas čia dedasi mūsų privačioje teritorijoje. Tie du jo sėbrai stovėjo, netardami nei žodžio, o R.Pašakinsko juokas buvo panašus į arklio žvengimą.

plačiau
VLADIMIRAS TROŠČENKA. Neik su velniu obuoliauti

  Politika (kitais žodžiais - žmonių valdymas) yra visų verslų karalienė. Ant jos kaktos parašytas vardas, paslaptis: „Didžioji Babelė, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina“. 

plačiau

Lietuvos teisinio nihilizmo vykdytojai, žinokite!  Jei patys darydami grubius nusikaltimus sugebate išsisukti nuo savo kolegų sprendimų, tai  Dievo bausmės nepavyks išvengti.

plačiau
Alvydas Veberis  PERMAINŲ DVELKSMAS AR MIGLA Į AKIS?

 

Uždarius ir susidorojus su ,,Celofanu", Landsbergis patapo žmogumi, kaip visi. Plastiko ,,skuduras“ (kenkianti sveikatai kaukė) uždėtas pagal laikinų administratorių  reikalavimą, o ne pagal Miliūtės išsireiškimą, kaip ,,bybianosis". Profesorius šį kartą elgiasi  neprotingai. Kaukė  kenkia sveikatai.

plačiau
Alvydas Veberis. Ar Lietuva ne baisesnė už diktatoriaus A.Lukašenkos ar V.Putino Valstybę?

Nieko nebestebina mūsų valdžios ir politikų degradacija. Nebereikia jokių profesorių, daktarų mokslinių laipsnių, kad visa tai matytum plika akimi.  Net ir beraštė kaimo močiutė  pasakytų, kad šitas kontingentas pragertomis ar narkotikais užnuodytais protais nesupranta ką daro. Jų elgesys primena visišką šalyje vykstančią anarchiją.


Tragiška padėtis teisinėje sistemoje. Narkotikų verslą kontroliuoja ir nusikaltimus daro patys komisarai. Policija, prokuratūra, teismai, medikai  ir netgi piliečius ginantys advokatai tapo nusikaltėlių ,,stogu“. Tai ne vienetiniai atvejai.

plačiau