STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS . ,,JUDAS

 

 

 

,,Dievobaimingasis“ Romualdas Repšys nerimsta ir toliau skleidžia melą. Sulauks dar ne vienos bylos, nes Dievo Žodis Jo neveikia, o bauda matyt per menka?

plačiau
2020-02-02.  TAUTA TURI ŽINOTI.

Su  Vasario 16-sios  šventėmis!
 

Jau  mėnuo  kaip  nušurmuliavo  sausio  13-ji nusinešdama  ir  niezabudkių  šešėlį.   Tačiau  vis  dažniau  išlenda    Tautos  istorinės  atminties  naikinimo  ženklai.  Tai  trispalvės  ir  ją saugančiųjų  piliečių  niekinimas,   LR  Žvalgybos  ir  LR  Kriminalinės  žvalgybos  įstatymų  keitimas. Šiuo įstatymu žvalgybos institucijoms atsirastų  nevaržoma  antikonstitucinė teisė  persekioti  LR piliečius,   Lietuvos žydų asociacijos Izraelyje antilietuviškų  pareiškimų  su kaltinimais lietuviams išplatinimas… Todėl  vėl  ir  vėl  turime sugrįžti  prie spartėjančių   Tautos ir jos  didvyrių niekinimo  akcijų  viešinimo  bei  mūsų  garbingos įstorinės atminties  gynimo.

plačiau
 Alvydas Veberis.  TERŠALAMS BŪTINA UŽKIRSTI KELIĄ

„Biblijoje  rašoma, kad geriau žmogui šokti į liepsnas negu viešai sugėdinti kitą žmogų. Biblija gėdinimą prilygina žmogaus nužudymui. Biblija neleidžia išlieti kitam žmogui kraujo, o susigėdusiam būtent taip ir atsitinka – išsiplečia po oda esančios veido kraujagyslės ir išsilieja kraujas. Tai didelė nuodėmė. Tie, kurie taip elgiasi, vaikams užaugus susilauks nekokių vaisių“.

plačiau
Alvydas Veberis.  APIE NAUJĄJĄ PASAULIO TVARKĄ

Aaronas Russo amerikiečių pramogų verslininkas, kino prodiuseris ir režisierius bei politinis aktyvistas. Jis geriausiai žinomas už tokių filmų kaip „Prekybos vietos“, „Išmintingi vaikinai“,  ,,The Rose“ ir t.t. Gimė 1943 m. vasario 14 d. Brukline, Niujorkas, JAV. Mirė (nužudytas) 2007 m. rugpjūčio 24 d. Los Andžele, Kalifornija, JAV, netrukus  po šio paskutinio interviu:

plačiau
Alvydas VEBERIS.  BŪKITE ATSARGŪS! VISKĄ ,,GEBANTYS“ SPECIALISTAI

Domantas išgirdęs savo automobilio važiuoklėje nežymų barškėjimą, nuvyko  šiam garsui nustatyti į Panevėžio  Autoservisą, esantį Nemuno g. Meistrai surašė patikros aktą ir patarė pakeisti padilusią stabilizatoriaus įvorę, salianbloką, šarnyrą.  Domantas kitą dieną nupirko tas detales Ramygalos gatvėje Žagelienės parduotuvėje. 

plačiau
2019-12-13. POLICIJOS BUVO SULAIKYTAS SIGNATARAS Z.VAIŠVILA. KĄ TAI REIŠKIA?

Vakar policija sulaikė Nepriklausomybės akto signatarą Zigmą Vaišvilą. Išėjęs iš namų paimti pašto Z.Vaišvila pamatė, jog yra filmuojamas dviejų policijos pareigūnų, kurie leido pasiimti telefoną, rekomendavo įsidėti maisto, leido užrakinti namus ir Vaišvilą išsivežė...

plačiau
Alvydas VEBERIS.  RAŠYK

Krikščionys, kurie yra susipažinę su Šventu Raštu-Biblija žino, kad Dievas  bendraudamas su apaštalu Jonu, jam kalbėjo ir ragino rašyti, kad perduotą, liudytų, skelbtų   tą žinią kartų kartoms. Visa tai dėl to, kad nebūtume suklaidinti. Skaitydami  Jono knygą rasite  jo žodžius: ,,Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite...

plačiau
Valentinas REPŠYS. TEISĖJŲ IR ŽINIASKLAIDOS ,,SKALIKŲ“ SIMBIOZĖ

"Panevėžio kraštas" korespondentui

Dariui KRASAUSKUI

pankrim@lrytas.lt

Kopija: laikraščio „Panevėžio kraštas“

 redaktorei Liminai MATELIENEI

Dėl publikacijos "Senutės „gelbėtojai“ jos buto neregės"...

plačiau
Alvydas Veberis.   MAFIJAI LOJALŪS ,,SKALIKAI“

Skelbkite! Dalinkitės! Nebijokite! Mafija naikina Lietuvą! Jų nusikaltimus turi žinoti visi.

 

,, Štai kaip nedoras žmogus sumano pikta, užsigeidžia kenkti ir sumano apgaulę.  Jis iškasa duobę, ją dar pagilina, ir pats į savo iškastą duobę įpuola. Jam ant galvos sugrįžta jo piktumas, jo smurtas užkrinta jam ant pakaušio. (Biblija. Ps 7, 15-17)

,,Pikti žmonės ir suvedžiotojai eis blogyn, klaidindami ir klysdami“. (2 Tim 3, 13)

plačiau
 ATMINKITE!

Lk 8,17 ,,Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn".

Mt 10,27,, Ką jums kalbu tamsoje, sakykite šviesoje, ir ką šnibždu į ausį, skelbkite nuo stogų".
Mok 12,14,,Nes Dievas teis visus darbus ir visus paslėptus dalykus-gerus ir blogus".

plačiau