STRAIPSNIAI

ALVYDAS VEBERIS. LANDSBERGIS-DIEVO ar VELNIO RYKŠTĖ?

 „Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma“ (Mt 10, 24–33)

 

Jėzus kalbėjo apaštalams:

 

Nebijokite, nebijokite, nebijokite…

 

 

Velnio taktika yra įvaryti mums baimės, kad nedrįstume nieko daryti, kad būtume baimės suparalyžiuoti ir neveiksnūs. Juk žmogų paprasta valdyti kai jis bijo. Kada jis bijo – kitų žmonių nuomonės, kalėjimų, trėmimų, bijo pasipriešinti ir t.t. Mūsų tautoje yra tokių liudytojų, kurie dėl tiesos ėjo ir į kalėjimus, ir į lagerius.

 

Iš jų mes šiandien turme mokytis drąsos. Drąsa suteikia laisvę ir teikia ateitį. Be jos laisvė yra tik vergystė, o ateitis atiduota į kitų rankas. Tik laisvas ir drąsus žmogus gali kurti ateitį.

 

Jėzaus pasakyme „nebijokite“ slypi drąsinimas prisminti, kad Dievas yra daugiau už mūsų baimes, kad Dievas yra didesnis už tą blogį kuris mums sukelia baimę. Ragina tikėti, kad ne blogis deda paskutinį tašką, bet Dievas, kuris yra visko Viešpats.

plačiau
Pokalbis su Seimo nariu Dainiu Kepeniu

Karaliai iš aplinkinių šalių vyko su dovanomis pas vieną turtingiausią Azijos karalių Saliamoną, klausdami ką reikia daryti ir ko iš Dievo prašyti, kad galėtum suprasti, kas gera ir kas bloga.
Saliamonas atsakydavo paprastai: ,,Išminties".
Seimo narys Dainius Kepenis daug daro, kad žmogus kiek galima būtų sveikesnis, bet Lietuva ir Pasaulis ritasi į bedugnę. Jis ieško atsakymo. Gal surado? Paklausykime:

 

https://www.youtube.com/watch?v=YrRZHtDCXOc

 

plačiau
Zenonas Volkovas.2023-04-28. RUBINAITĖS KANČIOS

Stebiu kas vyksta Lietuvoje, pastoviai skaitau mėgstamiausią „Laisvą laikraštį“. Šiandien negaliu grįžti į mylimą tėvynę Lietuvą, kur kaip šakalai psichiatrai, prokurorai ir teisėjai laukia grįžtančios, todėl pasiliksiu pas tuos, kurie mane vertina. 

plačiau
 hum.mokslų daktaras Andrius Martinkus. 2023-04-28 Landsbergių rėžimas

Tegul Landsbergių bendruomenė kariauja pati, o ne ukrainiečių arba lietuvių rankomis. Lietuvių tauta neprivalo aukotis vardan Lietuvos režimo skleidžiamo melo“, – teigia Andrius Martinkus.

plačiau
ALVYDAS VEBERIS. 2023-04-15.  IŠEITIS VIENA

 „Kodėl jūs laužote Viešpaties įsakymus ir nenorite, kad jums sektųsi? Kadangi jūs palikote Viešpatį, Jis paliko jus"

plačiau
 Alvydas Veberis. Bažnyčia be TIESOS - plėšikų landynė

 

„Dievas duoda valdžiai galią sergėti teisingumą. Dievo žmonės turi melstis už valdžią ir ją remti, jeigu ji stengiasi valdyti teisingai. Kai valdžia engia savo valdinius, Dievo žmonės privalo drąsiai pakilti ir pasmerkti ją. O kai tenka aiškiai pasirinkti, ar klausyti, ką valdžia sako, ar daryti, kaip Dievas liepia, žmonės privalo paklusti Dievui“.

plačiau
Alvydas VEBERIS. 2023-03-21.  VARGO VAKARIENĖ SU TOKIAIS TEISININKAIS

Kurjerio darbą atliko Rasos Minkevičienės vyras Alvydas Minkevičius. Jis  save internete įvardinęs teisininku. 2022 metais spalio 3 d. atvežė Juozui Bareikiui pasirašyti SUTARTĮ, surašytą jo žmonos Rasos Minkevičienės. Už žmonos teisines paslaugas atstovauti Juozapą Bareikį paprašė 700 eurų. Pinigus paėmė, tačiau neišrašė jokio kasos pajamų orderio. Šį darbą jo žmona neturėjo teisės atlikti ir sudaryti sutartį.

plačiau
Alvydas VEBERIS. 2023-03-16. Gedvilienė: ,,KĄ TOLIAU DARYTI?''

,,Viešpatie suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės būtų sveiki, dori, sąžiningi, garbingai laikytųsi duoto žodžio, gerbtų ir mylėtų vienas kitą ir savo Tėvynę Lietuvą!" 

plačiau
 Alvydas Veberis. 2023-03-14.  TEISINĖS SISTEMOS PATYČIOS

,,Neturėsi kitų dievų, tiktai mane. Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai karai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų".

 

Šį įsakymą iš Dekalogo Romos katalikų bažnyčia išmetė ir bijo, kad niekas neatskleistų Tiesos. Pastatytas Dekalogas ,,Kryžių kalne" katalikams buvo dūris į paširdžius. 

plačiau